Aanmelding en plaatsing

Voor de plaatsing vindt er een kennismaking en een intakegesprek plaats. Gaat de plaatsing door dan worden er tevens afspraken gemaakt over een gewenningsperiode.
Voor elk kind heb ik een schriftje voor bijzonderheden en hoe het gegaan is en wat we gedaan hebben. Verder vind ik het erg leuk als ouders er ook regelmatig in schrijven hoe het thuis gaat met het kind.

U kunt een aanmelding versturen via het contactformulier.